Victor Ameye

Online Marketeer

Victor studeerde af als bachelor financie- en verzekeringswezen en vond zijn weg naar Wijs via een postgraduaat digitale marketing communicatie. Na een geslaagde, leerrijke stage aarzelde hij niet om vast te beginnen bij Wijs. Deze enthousiaste West-Vlaming is te vinden in Harelbeke, de pooltafel of aan zijn bureau waar hij ijverig aan jouw project aan het werken is!