Complexe e-mail automation voor hetinternetookuwzaak.be

Voorjaar 2018

Ook voor de bakker op de hoek is online aanwezigheid vandaag een must. Dat vindt ook het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Een tijdje geleden ontwikkelde Wijs voor hetinternetookuwzaak.be een dynamische e-scan waarmee handelaars kunnen nagaan hoe het staat met hun online aanwezigheid. Dit voorjaar bliezen we samen met VLAIO de campagne nieuw leven in. Wij gaven de test een frisse update en koppelden er een straf e-mail automationsysteem aan.

Hoe digitaal ben jij?

Op de website www.hetinternetookuwzaak.be kunnen handelaars een uitgebreide test doen om te bepalen hoe goed ze online bezig zijn. Onze developers ontwikkelden een dynamisch meerstappenformulier met daarachter een vrij complexe puntentelling. Bovendien moest er rekening mee worden gehouden dat niet altijd alle vragen beantwoord of gesteld werden. Na de test ontvangt de gebruiker een pdf met een algemene score en een score per onderdeel: website, social media, e-commerce en e-mailmarketing. De gebruiker kan altijd de zelfscan verder invullen waar hij die achtergelaten heeft, of zijn huidige resultaat bewerken zonder opnieuw te moeten beginnen.

E-scan nieuwe stijl

Dit voorjaar kregen campagne en e-scan een update. Wie nu de test invult, krijgt niet alleen een mail met pdf, maar ook een overzichtelijk dashboard waarop de scores worden weergegeven. Verder stuurt het systeem je per categorie ook tips en tricks om de volgende keer beter te scoren. Hiermee brengen we de digitale maturiteit van die organisaties in kaart.

Daarna gingen we nog een stapje verder en koppelden een e-mailtraject aan het invullen van de e-scan. Op basis van de score krijg je automatisch e-mails na het invullen van de test. Eerst ontvang je zoals vroeger de welkomstmail en pdf met score, maar daarna volgt er ook één mail per week met nuttige tips en tricks per onderdeel, op basis van je score op dat onderdeel. Een week na de eerste mail ontvang je dus info rond social media. Als alle mails rond social media verstuurd zijn, volgen mails rond ‘website’, daarna volgen ‘e-mailmarketing’ en ten slotte’ e-commerce’. Grote uitdaging hierin was om ervoor te zorgen dat mensen mails krijgen op basis van hun score voor een onderdeel. We geven een voorbeeld om dat te illustreren:

Onderdeel social media

  • Track A = bij een score tussen 0 en 20. De gebruiker krijgt mail 1 (basismail), mail 2 en mail 3
  • Track B = bij een score tussen 20 en 50. De gebruiker krijgt mail 2 en mail 3
  • Track C = bij een score tussen 50 en 100. De gebruiker krijgt mail 2, mail 3 en mail 4.

Deze tracks worden bepaald per onderdeel. Een gebruiker krijgt dus van elk onderdeel mails op basis van zijn score per onderdeel.

Complexiteit op de achtergrond

Tot zover het ‘eenvoudige’ stuk. Extra complex wordt het immers als mensen van track wisselen. Een voorbeeld: een kruidenier doet de test en scoort voor social media 19. Hij valt dus in track A, en ontvangt als eerste de welkomstmail en daarna mail 1. Op dat moment beslist de kruidenier om de test opnieuw te doen, en hij scoort deze keer 52. Het systeem moet nu dus weten dat de kruidenier overschakelt naar track C, wat betekent dat ook mail 4 verstuurd zal worden.

Bij zo’n track change gaan we ook altijd controleren of iemand een bepaalde mail al ontvangen heeft. Nemen we opnieuw het voorbeeld van hierboven: als de kruidenier de test opnieuw doet, zal de automation checken welke mails hij al ontvangen heeft. Kreeg hij bijvoorbeeld ook mail 2 al, dan zal het systeem niet weer mail 2 sturen. Zo voorkomen we dubbels.

Bij elke mail gaat het systeem na welke score de gebruiker heeft en of die overeenkomt met het mailtraject waarin hij zit. Indien nodig, verandert de persoon hier automatisch van track. Uiteindelijke doel van deze complexe automation is dat elke gebruiker altijd de juiste mails krijgt op basis van zijn kennisniveau.

 

Eenvoud voor de gebruiker

Zo’n complexe e-mail automation werkt alleen als de e-mails zelf voor de gebruiker glashelder zijn. De copy moest dus duidelijk maken waarom een gebruiker de mail ontvangt, en natuurlijk aanzetten om ook echt aan de slag te gaan met de tips & tricks, of om een opleiding te boeken. Omdat de volgorde van de mails niet voor elke gebruiker hetzelfde is en niet alle gebruikers alle mails ontvangen, werkte het hier niet om elke mail volledig uit te schrijven. We creëerden daarom ‘snippets’, die per mail gemixt en gematcht kunnen worden zodat het perfect klopt met de track waarin de gebruiker zich bevindt. Qua structuur bestaat elke mail altijd uit:

  • Inleiding
  • Tip met video en introtekst
  • Meer tips met links naar de website
  • Relevante opleidingen in de toekomst
  • Uitnodiging om de test opnieuw te doen
 

Resultaten

Na een goeie maand zitten zo’n 300 mensen in het automation traject. 71% van de bezoekers heeft het eerste traject ‘Social media’ doorlopen. 66% van de 300 mensen is in interactie gegaan met het traject ‘Social Media’. Het openingspercentage van de e-mails ligt op dit moment op ongeveer 50%. Wie via de mail naar de website gaat, spendeert daar gemiddeld een mooie 4 minuten. Voorlopig goede cijfers dus, die we dankzij strakke opvolging en constante optimalisatie nog zullen opkrikken.

In ’t kort

De e-scan van hetinternetookuwzaak.be kreeg een update en er werd een complexe e-mail automationtraject aan gekoppeld. Gebruikers kunnen niet alleen per onderdeel hun score opvolgen, er volgt ook een e-mailtraject met tips en tricks op maat.
De eerste resultaten van de mediacampagne zijn goed. Het aantal mensen dat het traject volgt, verbetert stilaan dankzij continue optimalisaties aan de mediacampagne.

Wil jij ook je eerste stappen zetten in marketing automation?

Wij helpen je graag