Wijs schenkt MedExel meer digitale armslag

Creatie van een multifunctioneel platform voor data-uitwisseling en rapportage. MedExel biedt een werkverlichtende dienstverlening aan werkgevers en hun verzekeringsmaatschappijen. Als Third Party Administrator (TPA) beheert het bedrijf immers collectieve polissen gezondheidszorg (hospitalisaties en/of ambulante zorg), die werkgevers voor hun personeel afsluiten. Veelal een omslachtige administratie, mét bijbehorende papierwinkel dus. Iets waar MedExel graag een digitale mouw aan wilde passen. En dus vroegen ze aan Wijs om hun huidige flow digitaal te herzien waar mogelijk.
MedExel fungeert als een soort tussenpartij en neemt graag het beheer van alle administratieve stappen uit handen: van premies innen tot ziekenhuisfacturen betalen. De organisatie onderzoekt welke documenten/bewijsstukken binnen de wettelijke regelgeving vallen en voorziet een complete rapportage naar verzekeringsmaatschappijen en hun klanten (bedrijven).

Van aanvraag AssurCard tot kleefbriefjes

MedExel kwam naar Wijs met een relatief eenvoudige vraag: “Hoeveel van onze huidige dienstverlening kunnen jullie digitaliseren?”. Om te beginnen brachten we de huidige flows in kaart: van een AssurCard regelen (een ‘derdebetalerskaart’ waarmee een verzekerde veel betalingen rechtstreeks kan regelen) tot kleefbriefjes aanvragen. Het uiteindelijke doel? Een kanaal/platform creëren waar klanten proactief gegevens kunnen halen en raadplegen. “Een technisch huzarenstukje, want we moesten precies weten waar we in de ‘ketting’ een complementair digitaal luik konden inpassen. En uiteraard focusten we hierbij - budgetgewijs - enkel op de functionaliteiten die een digitale meerwaarde zouden opleveren”, aldus Kenny Desmet van Wijs, product owner/UX voor het project.

Straf online dashboard

Rond de gekozen functionaliteiten organiseerde Wijs diverse sprints. Hierin tekenden we - samen met MedExel - een kader uit voor meerdere features, we ontwikkelden de nodige wireframes en goten vervolgens alles in een gepast design, rechtstreeks in HTML. Het resultaat? Een online dashboard, rechtstreeks gekoppeld aan het ingenieuze datasysteem (AS/400) van MedExel.Het straffe aan dit dashboard is het multifunctionele karakter. Voordien konden klanten enkel mailen of bellen en daarnaast een overzicht van hun factuur bekijken. Vandaag kunnen gebruikers met hun persoonlijke login, en dus in alle veiligheid, onder andere gegevens aanpassen, terugbetalingen aanvragen en raadplegen, documenten uploaden, kleefbriefjes aanvragen, en een smartphone variant van de AssurCard genereren”. Stijn Spanhove, PHP developer bij Wijs. Meer nog: de gebruikers krijgen onder meer heel eenvoudig een overzicht van het aantal betaalde premies te zien. Ook verzekeraars kunnen apart inloggen en gegevens zoals gebruikerslijsten uitwisselen met MedExel.

Het straffe aan dit dashboard is het multifunctionele karakter. Voordien konden klanten enkel mailen of bellen en daarnaast een overzicht van hun factuur bekijken. Vandaag kunnen ze veel meer.

Stijn Spanhove - PHP Developer bij Wijs

Extra business genereren

MedExel gaat zelfs nog een stapje verder en biedt haar klanten de mogelijkheid een compleet gepersonaliseerd dashboard te ontwikkelen, dus op maat van hun eigen branding en behoeften. MedExel kan op deze manier opereren in naam van de verzekeringsmaatschappij. Dus zonder dat de eindgebruiker door heeft dat het eigenlijk MedExel is die zijn zaken afhandelt. “Het platform is zodanig gebouwd dat het makkelijk ‘gewhitelabeld’ kan worden. En dat is voor MedExel uiteraard de ideale manier om het platform aan meerdere verzekeringsmaatschappijen te kunnen aanbieden. Met andere woorden: voor MedExel een tool om verder en blijvend business te genereren”, besluit Frederik Van Wynsberghe, Account Director bij Wijs.

Heeft jouw business ook een digitale boost nodig?

Contacteer ons

Laatste nieuwe pareltjes