BikeForm als nieuw online platform voor VIM

De bedrijfsfiets wint aan populariteit in Vlaanderen. Maar zowel bedrijven die het willen implementeren als fietshandelaars die het willen aanbieden, stuiten op vragen en hindernissen. BikeForm connecteert vraag en aanbod, en biedt een tool om bedrijfsfietsen duurzaam te ondersteunen. Wij ontwikkelden het online platform voor BikeForm.

Vlaams Instituut voor Mobiliteit, 2015

We stonden in voor Concept en design, Development

De bedrijfsfiets wint aan populariteit in Vlaanderen. Maar zowel bedrijven die het willen implementeren als fietshandelaars die het willen aanbieden, stuiten op vragen en hindernissen. BikeForm connecteert vraag en aanbod, en biedt een tool om bedrijfsfietsen duurzaam te ondersteunen. Wij ontwikkelden het online platform voor BikeForm.

BikeForm is een initiatief van het VIM: het Vlaams Instituut voor Mobiliteit. Met het nieuwe online platform wil het VIM bedrijfsfietsen en dus fietsen naar het werk aanmoedigen.

Het idee

  Eerst en vooral wilden we de noden van de doelgroepen van BikeForm ten gronde begrijpen. We organiseerden daarom uitgebreide bevragingen bij bedrijven aan de ene kant en fietshandelaars aan de andere kant. Uit de bevragingen onthielden we:
 • parameters die meespelen bij het nemen van beslissingen op vlak van bedrijfsfietsen
 • welke informatie er al is over bedrijfsfietsen en welke er nog nodig is
 • soorten fietshandelaars en andere dienstverleners
 • soorten producten en diensten bij fietshandelaars en andere dienstverleners
 • types (bedrijfs)fietsen, fietsaccessoires, fietsinfrastructuur en -voorzieningen en types diensten

Vragen staat vrij

Eerst en vooral wilden we de noden van de doelgroepen van BikeForm ten gronde begrijpen. We organiseerden daarom uitgebreide bevragingen bij bedrijven aan de ene kant en fietshandelaars aan de andere kant.

Uit de bevragingen onthielden we:

 • parameters die meespelen bij het nemen van beslissingen op vlak van bedrijfsfietsen
 • welke informatie er al is over bedrijfsfietsen er welke er nog nodig is
 • soorten fietshandelaars en andere dienstverleners
 • soorten producten en diensten bij fietshandelaars en andere dienstverleners
 • types (bedrijfs)fietsen, fietsaccessoires, fietsinfrastructuur en -voorzieningen en types diensten

Creatief met informatie


De eerste uitdaging was het omgaan met de veelheid aan informatie die er was.

‘Om mezelf niet te verliezen in alle informatie die voorhanden was, bekeek ik alle info grondig en legde het daarna aan de kant. Ik begon met het uitwerken van het concept met in het achterhoofd hetgeen ik had onthouden en het doel van het project. Zo werd het creatieve proces niet geblokkeerd. Later greep ik dan geleidelijk aan terug naar de informatie en kon ik telkens bijsturen.’

- Mattias Berlamont, User Experience Architect -

Eerst werkten we een high-level site-structuur uit en tekenden we de basisflows. Daarna verfijnden we blok per blok en pagina per pagina om tot het prototype te komen.

Daarbij hielden we rekening met een aantal vereisten, onder meer:

 • themapagina’s
 • agenda met events
 • nieuwsberichten
 • rekentools voor werkgevers en werknemers
 • mogelijkheid om gevonden te worden door bedrijven
 • voor bedrijven de mogelijkheid om aanbieders te vinden

Bij het proces rond het uitwerken van het prototype losten we ook allerhande openstaande functionele vraagstukken op, zoals de vraag of de gebruikers van het platform een account moeten aanmaken, hoe mensen resultaten van de rekentools zouden kunnen bewaren...

Conclusie was dat enkel aanbieders een account nodig hebben, aangezien zij een profielpagina hebben op het online platform. Bedrijven en eindgebruikers dus niet. Bovendien is er geen account nodig om de rekentools te gebruiken.

Bijzonder aan de simulaties is overigens dat die simulatie altijd kan worden geopend en aangepast: eerder ingegeven waarden blijven dus bewaard.

Wit blad

De klant kwam naar ons met enkel een naam. Er was nog geen logo of branding. We hadden dus letterlijk een witte pagina voor onze neus. Om in samenspraak met de klant een richting te bepalen voor het logo maakten we een aantal moodboards die elk een eigen stijl hebben.

We zochten voor elke stijl een aantal bestaande logo’s om duidelijk te maken wat we juist met de stijl bedoelen. Uiteindelijk viel de keuze op het derde voorgestelde concept. De humane stijl zorgt ervoor dat het logo toch nog opvalt tussen logo’s van overheidsinstanties die soms nogal corporate zijn.

Een duidelijk voorbeeld hiervan vind je op de homepagina. BikeForm beschikt over heel wat cijfermateriaal omtrent mobiliteit en het gebruik van (bedrijfs)fietsen. Omdat cijfers droog kunnen overkomen, maakten we een illustratie op de homepagina die de cijfers mooi en duidelijk presenteert. We zijn zelfs zo ver gegaan om de illustratie te animeren en responsive te maken

Back to basics

We gingen voor een minimum viable product (MVP). Een MVP is een product dat alles bevat wat minimaal nodig is om werkbaar en waardevol te zijn, maar niets meer. In het geval van BikeForm betekende het dat het platform in staat moest zijn om bedrijven en organisaties de nodige informatie te verschaffen, ze te overtuigen van de (financiële) voordelen van bedrijfsfietsen en om hen in contact te brengen met fietshandelaars en andere aanbieders.

Na het uitwerken van het MVP werd alles uitgebreid getest. De resterende functionaliteiten die nog niet in het MVP waren opgenomen en enkele bijkomende zaken werden samengebracht in een product backlog. Vervolgens werd die backlog geprioriteerd en voerden we de zaken die erin stonden uit in die volgorde.

User tests

Bij een online platform voor een specifieke doelgroep, zoals het geval is bij BikeForm, is het aangeraden om users tests uit te voeren.

Zowel bedrijven, eindgebruikers als fietshandelaars voerden user tests uit voor BikeForm. In totaal waren er 8 testgebruikers, goed voor het geven van inzicht in 96% van de usability problemen. (Waarom je voldoende hebt met een klein aantal testers lees je hier) De user tests werden uitgevoerd in samenwerking met AGConsult.

De feedback die uit de user tests voortvloeide, werd ook verzameld in de product backlog. Ook hier bepaalden we dan in samenspraak met de klant prioriteiten, om vervolgens de product backlog in die volgorde af te werken.

Voorbeelden van optimalisaties die nog werden uitgevoerd na de user tests zijn onder andere:

 • Het voorzien van een directe toegang naar de 2 grote acties van deze site, namelijk ‘Simuleer uw besparing’ en ‘Vind een aanbieder’, op de homepagina.
 • Extra uitleg bij de uitgebreide rekentool zodat die voor werkgevers en werknemers minder complex wordt om in te vullen.
 • Bij de aanbieders vermeldden we ook in welke regio(’s) ze actief zijn. Bovendien is het mogelijk om daarop te filteren.
 • De aanbieders kregen een vrij tekstveld waar ze extra informatie over hun bedrijf kunnen opgeven, die dan ook zichtbaar wordt op hun profiel.

Resultaat: vragers en aanbieders tevreden

Zowel bedrijven als eindgebruikers onthaalden de website positief. Zij bevestigden bovendien dat er al langer nood was aan één centrale plek met alle info over bedrijfsfietsen en een overzicht van aanbieders.

Ook de fietshandelaars komen aan hun trekken met deze website. Ze zijn tevreden omdat er voldoende info is voor bedrijven en omdat ze gemakkelijker kunnen worden gevonden.

Laatste nieuwe pareltjes