Analyse en strategie

Home / / Analyse en strategie

Onderzoeken en begrijpen

Het grondig begrijpen van zowel je gewenste klant als de sterktes en positionering van je bedrijf, en dan die twee met elkaar verbinden - dat is het doel van analyse en strategie.

Een goede strategie begint bij data. Gegronde data. Want zonder die informatie weet je niet wie jouw eindklanten zijn, hoe ze zich gedragen, en wanneer ze tot aankoop overgaan. Essentiële informatie dus voor een goede digitale strategie. Maar de kunst zit hem in de juiste en nuttige informatie capteren, en niet eender wat. Wij helpen je om je focus op de kernaspecten te richten.

Wijs Lab

Een Wijs Lab zetten we op wanneer een organisatie nog op zoek is naar hét antwoord. We starten met een sprint: een hyperefficiënte samenwerking die in een beperkte timeframe één concrete uitdaging aansnijdt. We leggen opportuniteiten bloot en gaan in een korte tijdspanne op zoek naar gebruikersvalidatie en enkele te lanceren ideeën.

Analyse

We onderzoeken alles wat essentieel is voor jouw business: we gaan daarbij in gesprek met stakeholders, we nemen diepte-interviews af met potentiële klanten, en voeren diepgaande data-analyses uit in Google Analytics of CRM Suites.

Doelgroepbepaling

We werken persona’s uit waar we vaak op zullen terugvallen in de verdere strategische fases.

Customer journeys

We stellen een customer journey op om het gedrag van de eindklant te doorgronden. Dit doen we in een interactieve workshop met de stakeholders en enkele eindklanten. Zo’n customer journey gebruiken we als leidraad voor enkele strategische beslissingen. Bijvoorbeeld om te bepalen in welke fases van het beslissingsproces, bij welke doelgroepen, via welke touchpoints en met welke communicatie-uitingen we via een project impact willen creëren.

Principes en roadmap

Uit de vorige fase komen enkele concrete actiepunten en projecten naar voren. Deze worden vastgelegd in principes: een high-level verzameling statements die de strategie samenvatten. Nadien bekijken we de praktische zaken in een roadmap: daarin worden de actiepunten opgelijst en van een timing voorzien.

Van inzicht naar actie

Met alle verworven data krijgen we een goed zicht op zowel de huidige situatie van het bedrijf en de sector, als de noden en wensen van de eindklant. Dit onderdeel vormt dus een inhoudelijke basis om hands-on en onderbouwde keuzes te kunnen maken. Hoe meer we dat fundament kunnen voeden met reële data en inzichten vanuit het standpunt van de klant, hoe beter. Dat is ook de reden dat we naast de strategen ook tactische profielen bij deze oefening betrekken.

Van inzichten naar actie

De verworven inzichten worden pas nuttig als er op ingespeeld wordt. Dat gebeurt door een toegepaste digitale strategie.

Met de verzamelde data hebben we een goed inzicht in zowel de huidige situatie van het bedrijf en de sector, als in de noden en wensen. Die twee verenigen we om de optimale online aanpak van jouw organisatie op een overzichtelijke manier in kaart te brengen, gestaafd met duidelijke data.

Daarnaast toetsen de optimale situatie aan de digital maturity van je bedrijf en zorgen voor een concreet plan van aanpak én de begeleiding om die situatie te bereiken.

KBC Bank
Partena
vdab
Carrefour
 

Ook voor een berg van een uitdaging met je merk? Bel ons voor een creatieve sprint.

Maak een afspraak

Bel ons +32 9 335 22 80